Native Instruments Cuba | Thư viện nhạc cụ Kontakt

Giá gốc là: 1.200.000VND.Giá hiện tại là: 0VND.

Đã bán: 70

Bộ thư viện nhạc cụ Native Instruments Cuba, tên đầy đủ là CUBA – Latin Vibes & Caribbean Rhythms, là một phần mềm nhạc cụ ảo trong dòng sản phẩm Komplete của hãng.

VND Viet Nam Dong