Combo gồm đầy đủ thiết bị để hát livestream hoặc thu âm.

VND Viet Nam Dong