Micro thu âm là một thiết bị dùng để chuyển đổi âm thanh từ môi trường ngoại vi thành tín hiệu điện analog hoặc số để sau đó có thể ghi lại, xử lý, hoặc truyền tải qua các hệ thống âm thanh khác. Điều này thường được thực hiện trong các hoạt động như thu âm âm nhạc, podcasting, livestream, sản xuất âm thanh, hội thảo và nhiều tình huống khác.