Hướng dẫn cơ bản Studio One trên Macbook

Mình đã cố gắng làm thật ngắn gọn, mỗi video chỉ dài từ 1 đến 2 phút, sẽ không mất quá nhiều thời gian của bạn. Vui lòng lòng không tua video để tránh lỡ mất những nội dung quan trọng.