Chris Hein – Orchestral Brass Compact | Thư viện nhạc cụ Kontakt

Giá gốc là: 3.000.000VND.Giá hiện tại là: 50.000VND.

Đã bán: 3

Chris Hein – Orchestral Brass Compact là một bộ thư viện nhạc cụ dành cho Kontakt, được phát triển bởi Chris Hein. Đây là một phần của dòng sản phẩm Chris Hein Orchestral Series, tập trung vào các nhạc cụ kèn đồng trong dàn nhạc giao hưởng.

VND Viet Nam Dong