Hướng dẫn sử dụng phần mềm hiệu ứng tiếng cười, vỗ tay cho livestream

Hướng dẫn sử dụng NT-Sounds v3

1.  Sử dụng

NT-Sounds tổng cộng 2 tab hiệu ứng và âm thanh, mỗi tab gồm 24 nút khác nhau, thay đổi tab sẽ thay đổi các nút tương ứng.

Bạn có thể ấn trực tiếp vào nút để phát hiệu ứng đó hoặc sử dụng phím tắt ngay cả khi ẩn giao diện.

    • Trong lúc âm thanh đang phát, bạn có thể dừng ngay lập tức bằng nút dừng hoặc phím tắt Shift + Enter.
    • Nếu bạn muốn cửa sổ ứng dụng ở trên cùng, không bị che bởi ứng dụng khác thì tick ô “Luôn hiện”
    • Thanh âm lượng để điều khiển độ to nhỏ của âm thanh, hoặc sử dụng phím tắt Ctr < để giảm và Ctrl > để tăng âm lượng.

Link tải phần mềm hiệu ứng tiếng cười, vỗ tay cho livestream NT-Sounds v3

Windows BẢN WEB (MAC)

2.  Menu

Chức năng thanh menu trên cùng của NT-Sounds.

  • Key: Nếu bạn muốn sử dụng bản Vip với đầy đủ tín năng thì ấn vào Key rồi chọn “Liên hệ mua key”.
  • Sửa: để sửa tên nút và thay đổi hiệu ứng & âm thanh.
  • Phím tắt: thay đổi phím tắt cho các nút hiệu ứng & âm thanh.

 

Hướng dẫn sử dụng NT-Sounds v3
Hướng dẫn sử dụng NT-Sounds v3

3. Sửa

Sau khi ấn vào menu “Sửa”, giao diện chỉnh sửa sẽ xuất hiện, bạn có thể đặt tên lại cho nút, hoặc thay đổi âm thanh bằng cách ấn vào biểu tượng nốt nhạc và chọn đường dẫn đến file âm thanh mới.
 
Sau khi hoàn thành, bạn ấn nút OK màu xanh ở trên để lưu thay đổi, hoặc ấn nút Cancel màu đỏ để hủy bỏ.

 

4. Phím tắt

Sau khi ấn vào menu “Phím tắt”, giao diện chỉnh sửa phím tắt sẽ xuất hiện, bạn ấn vào nút muốn đổi, khi nút sáng lên, bạn bấm phím tắt mong muốn để thay đổi.
 
Nếu muốn hủy thì bấm ESC, muốn xóa phím tắt nút đó thì chọn Delete.
 
Sau khi hoàn thành, bạn ấn nút OK màu xanh ở trên để lưu thay đổi, hoặc ấn nút Cancel màu đỏ để hủy bỏ.

 

Hướng dẫn sử dụng NT-Sounds v3

Hướng dẫn sử dụng NT-Sounds v3

5. Mua bản Vip

Phiên bản miễn phí sẽ được chỉnh sửa nút, thay đổi âm thanh và sử dụng 3 phím tắt đầu tiên, muốn nhiều phím tắt hơn thì liên hệ mua key, sau khi có key, bạn ấn vào nút “Key” phí trên và dán mã mua vào, sau đó ấn OK.